Aitan lapsi kunsti juurde: muuseumitunnid

KADRIORU KUNSTIMUUSEUM JA MIKKELI MUUSEUM

  • Lasteaiale ja põhikooli I astmele

Kadrioru lossi lugu

Sobib hästi esmatutvuseks Kadrioru lossi ja Kadrioru kunstimuuseumiga

Tunni eesmärk on mängulisel viisil tutvustada Kadrioru lossi arhitektuuri, hoone rajajaid ja siin viibinud elanikke. Samaaegselt uuritakse kunagiste elanikega seotud kunstiteoseid ja ajastut, mida loss kõige paremini iseloomustab. Kunagine Vene tsaar Peeter I suveresidents on imepärane koht, milles peituvad lood hakkavad end lastele tunni käigus justkui ise jutustama. Näiteks peasaali laemaalist saadakse terviklik ülevaade sealseteks tegelasteks kehastudes. Uuritakse, kelle rollis lapsed maalil oleksid ja kellena Peeter I end maalil kujutada lasi. Laste kogemused seotakse õpituga ja laemaali eeskujul kuulatakse laste endi õpetlikke lugusid. Terve tunni vältel on tähtis roll õpilaste kujutlusvõimel, mida täiendatakse teada-tuntud tõdede ja lugudega.

Magnettahvli mängu abil on võimalus tutvuda paljude Kadrioru kunstimuuseumi teostel asuvate tegelastega. Nad on maalidelt välja astunud ja hakkavad laste suunamisel omavahel aktiivset vestlust pidama. Lõpuks luuakse karakter, kes sobiks ajaloolisse lossi elama.

Muuseumitunnis lõimuvad koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava valdkondade „Mina ja keskkond”, „Keel ja kõne” ning „Kunst” eesmärgid ja sisu ning põhikooli I astme kunstiõpetuse ja eesti keele õpiväljundid.

Muuseumi köögipool

Muuseumitunni eesmärk on seekord keskenduda muuseumile tervikuna, mitte üksikutele kunstiteostele. Seiklusi pakkuv tund aitab mõista muuseumi funktsiooni, tuues õpilaste ette neid tegevuse külgi, mis jäävad tavakülastajal nägemata. Räägitakse sellest, mida kõike tehakse, et kunstiteostel oleks muuseumis võimalikult hea olla. Uuritakse, mida on ligi 300 aastat vanas lossis muudetud, et see saaks olla kunstimuuseum ning millega peab arvestama, kui kunstiteoseid välja pannakse. Arutletakse ka selle üle, mille järgi teoseid näitustele valitakse ja mis vahendid on nende kaitsmiseks kasutusele võetud. Lisaks käiakse ruumides, mis oma eripära tõttu ei sobi näituste jaoks ja mis on tavakülastaja jaoks suletud. Mõõdetakse õhuniiskust ja temperatuuri ning ultraviolettlambiga piilutakse maalikihtide alla, et näha, mida võib aeg ühe teosega teha.

Muuseumitunnis lõimuvad koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava valdkondade „Mina ja keskkond”, „Kunst” ning „Liikumine” eesmärgid ja sisu ning põhikooli I astme kunsti- ja loodusõpetuse õpiväljundid.

  • Lasteaiale ning põhikooli I ja II astmele

Kunstikoguja salamaailm

Sobib hästi Mikkeli muuseumiga esmakordseks tutvumiseks

Tunni eesmärgiks on tutvuda Johannes Mikkeli kunstikoguga ja uurida, kuidas teosed tema juurde jõudsid. Enne, kui Kadrioru lossi köögimajja loodi Johannes Mikkeli muuseum, ei olnud kõigil inimestel võimalust selle kunstikoguga tutvuda. Kõik teosed olid tema pisikeses korteris kinnise ukse taga. Kunstiteoste vaatamist katsetataksegi nüüd läbi lukuaugu. Samal ajal uuritakse, kui palju meile silma jääb ja ehk märgatakse nii mõnda detaili isegi paremini kui suurema vaatevälja puhul.

Tehakse selgeks, kuidas kunstiteosed kollektsionääri kätte võivad jõuda ja milline väärtus on erinevatel teostel nende omaniku jaoks. Üks viis oli soetada teosed endale oksjonitelt. Tunni jooksul tehakse omamoodi kunstioksjon, mille käigus proovitakse kogusse kuuluvaid teoseid oma kaaslastele võimalikult kalli hinnaga maha müüa. Vaadatakse, kes suudavad teosed oma jutuga kõige põnevamaks ja väärtuslikumaks muuta. Tulemusi võrreldakse ka teiste klasside omadega. Nii saadakse aru, et kõik võivad kunsti hinnata erinevalt ja enne millegi ostmist on vaja teoste tausta põhjalikult uurida.

Tunni lõpus saavad kõik enda kunstikogu moodustada.

Muuseumitunnis lõimuvad koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava valdkondade „Keel ja kõne”, „Kunst” ja „Matemaatika” eesmärgid ning põhikooli I ja II astme kunstiõpetuse, matemaatika ja eesti keele õpiväljundid.

*ühes grupis maksimaalselt 25 õpilast

Programmi kohta saab lähemalt lugeda siit.

AitanLapsi_logo