Hetkel avatud näitused

30 värvilist aastat. Sadolini kunstikogu
08.04.–07.05.2017
Erakollektsioonide seas paistab Sadolini kunstikogu silma oma pika ajaloo ja kõrge kvaliteediga. Aktiivselt tegutsevate või veel otsingute teel olevate eesti kunstnike toetamine on Sadolini üks olulisemaid tegevussuundi. Juubelinäitusel on väljas valik kollektsioonist.
Kuraator: Aleksandra Murre

Kollektsionääri pilguga. Johannes Mikkeli kunstikogu
Alates 26.10.2014
Multimeedia-giid võimaldab tutvuda kollektsiooniga koguja pilgu läbi ning võrrelda kollektsionääri antud atributsioone ja legende muuseumi täpsustatud andmetega. Loodud dialoogi abil selgub teoste väärtus ja tähendus koguja jaoks, aga ka kollektsiooni laiem kultuurilooline tähtsus.

Püsiekspositsioon
Muuseumi püsinäituse tuumiku moodustab kõrvuti eksponeeritud Euroopa ja Hiina keraamika ja portselani ning Lääne-Euroopa maalikunsti väljapanek Johannes Mikkeli kogust. Portselanikunsti ekspositsioon annab küllaltki tervikliku pildi selle kunstivormi ajaloost Euroopas 18.–20. sajandini.