Hetkel avatud näitused

Vägi ja valu. Teosed Margus Punabi kogust
22.10.2016 – 26.03.2017

Margus Punabi kunstikogu paistab silma teoste arvukuse, esindatud kunstnike olulisuse ja ennekõike kollektsioneerimise põhimõtte tõttu. Kogu keskmes ei ole ainult kunst, vaid ka inimene, täpsemalt mees. Inimeseks saamise-olemise-jäämise valu ja rõõm on see, millest need Eesti kunstnike teosed räägivad.

Kollektsionääri pilguga. Johannes Mikkeli kunstikogu
Alates 26.10.2014
Multimeedia-giid võimaldab tutvuda kollektsiooniga koguja pilgu läbi ning võrrelda kollektsionääri antud atributsioone ja legende muuseumi täpsustatud andmetega. Loodud dialoogi abil selgub teoste väärtus ja tähendus koguja jaoks, aga ka kollektsiooni laiem kultuurilooline tähtsus.

Püsiekspositsioon
Muuseumi püsinäituse tuumiku moodustab kõrvuti eksponeeritud Euroopa ja Hiina keraamika ja portselani ning Lääne-Euroopa maalikunsti väljapanek Johannes Mikkeli kogust. Portselanikunsti ekspositsioon annab küllaltki tervikliku pildi selle kunstivormi ajaloost Euroopas 18.–20. sajandini.