Lasteaiale ja algkoolile

Tunni käigus vaadatakse koos erinevaid kunstiteoseid, lahendatakse põnevaid ülesandeid ning valmistatakse ise loovtöö.
Muuseumitund kestab kuni 90 minutit.

Aastaringsed tunnid

Lasteaiale ja põhikooli I astmele

Hallo Kitti
Johannes Mikkeli muuseumi püsiekspositsioonis

Tunni eesmärgiks on õpilastele tuttava tegelase kaudu teha selgeks loominguga tihedalt seotud mõisted nagu originaal, koopia, jäljendus ja võltsing. Hello Kittyt teiste sarnaste tegelastega võrreldes tekib lastel mõistetest arusaadavam pilt ja nii on hõlpsam sukelduda Johannes Mikkeli kunstikogu vahele. Uuritakse, kas kunsti puhul on eelmainitud mõisted samasuguse tähendusega kui meile tuntud tegelase puhul.

Kunstikoguja salamaailm
Sobib hästi Mikkeli muuseumiga esmakordseks tutvumiseks.

Tunni eesmärgiks on tutvuda Johannes Mikkeli kunstikoguga ja uurida, kuidas teosed tema juurde jõudsid. Enne, kui Kadrioru lossi köögimajja loodi Johannes Mikkeli muuseum, ei olnud kõigil inimestel võimalust selle kunstikoguga tutvuda. Kõik teosed olid tema pisikeses korteris kinnise ukse taga. Kunstiteoste vaatamist katsetataksegi nüüd läbi lukuaugu. Samal ajal uuritakse, kui palju meile silma jääb ja ehk märgatakse nii mõnda detaili isegi paremini kui suurema vaatevälja puhul.