Põhikoolile ja gümnaasiumile

Muuseumitunnid viiakse läbi nii püsiekspositsioonis kui ka vahetuvatel näitustel. Tutvumine kunstiteostega avardab õpilaste silmaringi ja toetab koolis õpitut. Oma teadmisi saab proovile panna arendavaid ülesandeid lahendades.
Muuseumitund kestab kuni 90 minutit.

UUS! Vägi ja valu

15.10.2016 – märts 2017
Näitusel „Vägi ja valu. Teosed Margus Punabi kogust“
Räägitakse meestest, meheks olemisest ja nende salapärasest väest. Tutvutakse portreedega ja vaadatakse, kui erinevalt võib mehi kujutada ning mida on tehtud, et esile tuua nende tõeline olemus.

Kunstikoguja salamaailm

Mis on kunst? Kuidas kunsti vaadata? Milleks kunsti koguda? Kes on kunstikoguja? Need on küsimused, millele leitakse vastus, astudes legendaarse kunstikoguja Johannes Mikkeli salamaailma. Õpilased saavad ülevaate kunsti muutumisest ajas ning kunsti kogumise traditsioonidest Eestis.