Näitused 2013

Alguses oli Sõna. Ajaloolised piiblid Jaan Paruski kogust
02.11.2013–02.03.2014
Näituse keskmes on eesti raamatu-, kirjandus- ja kunstikultuuri tüvitekst – eestikeelne piibel, mille vaimuliku ja kultuuriloolise tähendusvälja kõrval avab näitus ajalooliste väljaannete tüpograafia ja köitekunsti esteetilist maailma.
Näitusele jõuab üks terviklikumaid erakollektsioone ajaloolisest eestikeelsest vaimulikust kirjandusest, sealhulgas rariteetsed eksemplarid eestikeelse piibli esimesest ja teisest trükist. 1739. aastal ilmunud esimesest eestikeelsest piiblist kuni Teise maailmasõjani ilmunud trükiseid sisaldav kogu kajastab arenguid tõlketraditsioonis ning trüki- ja köitekunstis. Piiblitekstide tõlgendusprotsessi visuaalsetesse kunstidesse illustreerib Lääne-Euroopa graafika Tartu Ülikooli raamatukogust ja Johannes Mikkeli kollektsioonist.

Lõvist leevikeseni. Animalistikat perekond Sterni kogust
18.05.–13.10.2013
Perekond Sternile kuulub Eesti ainus ja maailmatasemel animalistlikule kunstile keskendunud kollektsioon. Kogu tutvustaval näitusel on eksponeeritud looma- ja linnuliikide kujutised lõvist leevikeseni.
Mitmesugustes tehnikates ja materjalides on tabatud kõige erinevamad karakterid – loodus oma mitmekesisuses. Esindatud on sellised maailmanimed nagu August Gaul, Antoine Louis Barye ja Wilhelm Kuhnert. Vene kunstnikest näeb näitusel Vassili Vatagini ja Valentin Serovi, Eesti autoritest Jaan Koorti, Paul ja Karl Burmani, Eduard Wiiralti jpt töid. Eriline koht kollektsioonis on kaasaegsel skulptoril Vitali Novikovil – paljude Tallinna ja Moskva loomaaia asukate portretistil.