Näyttelyt 2016

Voima ja kipu. Teoksia Margus Punabin kokoelmasta
22
.10.2016 – 26.3.2017
Margus Punabin taidekokoelmassa huomio kiinnittyy teosten monilukuisuuteen, taiteilijoiden merkittävyyteen ja ennen kaikkea keräilyperiaatteeseen. Kokoelman keskiössä ei ole pelkästään taide, vaan myös ihminen, tarkemmin sanottuna mies. Nämä virolaisten taitelijoiden teokset kertovat ihmiseksi tulemisen, ihmisenä olemisen ja ihmisenä pysymisen tuskista ja iloista.

Narvan mesenaatit. Lavretsovien taidekokoelma
9.4.–2.10.2016
Narvan museossa on Viron toiseksi suurin ulkomaalaisen taiteen kokoelma, jonka ytimen muodostaa Sergei ja Glafira Lavretsovin testamenttaama kokoelma. I. Aivazovskin, L. Lagorion, V. Makovskin ja monien muiden tunnettujen venäläistaiteilijoiden töistä huolimatta se ei ole kovinkaan tunnettu. Näyttely antaa yleiskuvan kokoelmasta.