Hetkel avatud näitused

Rooma stiilis. Maneristlik graafika Eesti kogudest

21.10.2017 –  märts 2018
16. sajandi keskpaigaks kujunes Euroopas valitsevaks kunstistiiliks manerism ja väljapaistvamaks kunstikeskuseks Rooma. Trükikunsti vahendusel levisid uudised uuest kunstist ka laiema publikuni. Näitus analüüsib trükigraafika rolli kunsti eeskujude levitajana ning stiili ja pildikeele ühtlustajana.
Kuraatorid: Greta Koppel, Anu Allikvee

Mikkeli installatsioonituba. Kollektsionääril külas
Juuni 2017 – märts 2018
Mikkeli muuseumi 20. aastapäeva tähistamiseks loodud kollektsionääri tuba meenutab eksponaatide privaatset mõõdet ja aega, kui nende kodu oli erakollektsionäär Johannes Mikkeli korteris. Temaatilise installatsiooniga kaasneb filmi- ja haridusprogramm.
Kuraator: Greta Koppel

Kollektsionääri pilguga. Johannes Mikkeli kunstikogu
Alates 26.10.2014
Multimeedia-giid võimaldab tutvuda kollektsiooniga koguja pilgu läbi ning võrrelda kollektsionääri antud atributsioone ja legende muuseumi täpsustatud andmetega. Loodud dialoogi abil selgub teoste väärtus ja tähendus koguja jaoks, aga ka kollektsiooni laiem kultuurilooline tähtsus.

Püsiekspositsioon
Muuseumi püsinäituse tuumiku moodustab kõrvuti eksponeeritud Euroopa ja Hiina keraamika ja portselani ning Lääne-Euroopa maalikunsti väljapanek Johannes Mikkeli kogust. Portselanikunsti ekspositsioon annab küllaltki tervikliku pildi selle kunstivormi ajaloost Euroopas 18.–20. sajandini.