Kunstikoguja salamaailm (lasteaiale ja algkoolile)


Aastaringsed tunnid

Sobib hästi Mikkeli muuseumiga esmakordseks tutvumiseks.

Tunni eesmärgiks on tutvuda Johannes Mikkeli kunstikoguga ja uurida, kuidas teosed tema juurde jõudsid. Enne, kui Kadrioru lossi köögimajja loodi Johannes Mikkeli muuseum, ei olnud kõigil inimestel võimalust selle kunstikoguga tutvuda. Kõik teosed olid tema pisikeses korteris kinnise ukse taga. Kunstiteoste vaatamist katsetataksegi nüüd läbi lukuaugu. Samal ajal uuritakse, kui palju meile silma jääb ja ehk märgatakse nii mõnda detaili isegi paremini kui suurema vaatevälja puhul.

Tehakse selgeks, kuidas kunstiteosed kollektsionääri kätte võivad jõuda ja milline väärtus on erinevatel teostel nende omaniku jaoks. Üks viis oli soetada teosed endale oksjonitelt. Tunni jooksul tehakse omamoodi kunstioksjon, mille käigus proovitakse kogusse kuuluvaid teoseid oma kaaslastele võimalikult kalli hinnaga maha müüa. Vaadatakse, kes suudavad teosed oma jutuga kõige põnevamaks ja väärtuslikumaks muuta. Tulemusi võrreldakse ka teiste klasside omadega. Nii saadakse aru, et kõik võivad kunsti hinnata erinevalt ja enne millegi ostmist on vaja teoste tausta põhjalikult uurida.

Tunni lõpus saavad kõik enda kunstikogu moodustada.

Muuseumitunnis lõimuvad Koolieelse lasteasutuste riikliku õppekava kunsti, matemaatika, keel ja kõne valdkonna eesmärgid ning Põhikooli I ja II astme kunsti-, matemaatika ja eesti keele õpiväljundid.

Noorem õpilane:

  • Teab, mis on kollektsioneerimine ja oskab seda seostada enda kogemusega.
  • Õpib tundma kunstiteoste väärtust.
  • Harjutab asjade heade külgede väljatoomist.
  • Õpib tundma raha suurusjärku, kasutades mõisteid rohkem, vähem, võrdselt.

Vanem õpilane:

  • Oskab siduda etiketil olevat juttu enda fantaasiaga.
  • Suudab enda poolt räägitud juttu kaitsta ja põhjendada.
  • Saavutab kompromissi grupikaaslastega.
  • Oskab kokku arvutada kaaslaste poolt jagatud rahasumma.