Kunstikoguja salamaailm

Põhikoolile ja gümnaasiumile

Muuseumist 3

Mis on kunst? Kuidas kunsti vaadata? Milleks kunsti koguda? Kes on kunstikoguja? Need on küsimused, millele leitakse vastus, astudes legendaarse kunstikoguja Johannes Mikkeli salamaailma. Õpilased saavad ülevaate kunsti muutumisest ajas ning kunsti kogumise traditsioonidest Eestis.

Tunnis toimub omamoodi kunstioksjon, mille käigus analüüsitakse Mikkeli kogusse kuuluvaid kunstiteoseid. Seejuures kasutatakse olemasolevaid allikaid ja endapoolset tõlgendust.