Põhikoolile ja gümnaasiumile

Muuseumitunnid viiakse läbi nii püsiekspositsioonis kui ka vahetuvatel näitustel. Tutvumine kunstiteostega avardab õpilaste silmaringi ja toetab koolis õpitut. Oma teadmisi saab proovile panna arendavaid ülesandeid lahendades.
Muuseumitund kestab kuni 90 minutit.

Muuseumitund vahetuval näitusel

Alfred Rõude – kunsti kogu mõte
põhikooli II, III astmele ja gümnaasiumile
näitusel „ Alfred Rõude. Missiooniga kollektsionäär
 
Alfred Rõude kunstikogu on Eesti Kunstimuuseumi kogude üheks nurgakiviks. Tunnustatud koguja lemmikute Eduard Viiralti ja Andrus Johani näitel uuritakse, kuidas ja mida kunstina kogutakse ning õpitakse inimest tundma tema eelistuste järgi. Kõrvutades Alfred Rõude kogu Johannes Mikkeli omaga, mõistetakse, kuidas mõjutab kunstikogujat tema aeg ja elukoht, kuidas on võimalik kunsti kogudes eksida ning kuidas see eksimus võib hoopis millekski väga põnevaks osutuda. 

Muuseumitunnis lõimuvad põhikooli III astme ja gümnaasiumi õppekava kunstiõpetuse, ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja majanduse õpiväljundid.

Põhikooli III astme õpilane
– oskab laiemalt väärtustada kunstiesemeid enda ümber;
– mõistab, mis on kunsti kogumine ja millest see koosneb;
– oskab hinnata ja hoida nii enda asju kui kogusid;
– suudab oma sõnadega selgitada ja põhjendada asjadele omistatavat väärtust.

Gümnaasiumiõpilane
– on tuttav nii Alfred Rõude kui Johannes Mikkeli isikuga;
– mõistab kunstituru näitel, mis on turg ja kuidas see töötab;
– on omandanud ja oskab kasutada majanduse põhimõisteid, nagu laen, investeering, kogu, pakkumine ja nõudlus;
– oskab leida ja kasutada ressursse, mis kunsti mõistmiseks ja kunstiturul navigeerimiseks vajalikud on.