Põhikoolile ja gümnaasiumile

Muuseumitunnid viiakse läbi nii püsiekspositsioonis kui ka vahetuvatel näitustel. Tutvumine kunstiteostega avardab õpilaste silmaringi ja toetab koolis õpitut. Oma teadmisi saab proovile panna arendavaid ülesandeid lahendades.
Muuseumitund kestab kuni 90 minutit.

Päästetud pühadus
Põhikoolile
Gümnasistidele saab tellida kuraatoriekskursiooni näitusel

Kuidas me saame säilitada midagi väga vana, õrna ja habrast? Meid ümbritseb tuhandeid väärikaid asju, kuid millised on need „asjad“ mida me ei näe ega saa puudutada? Tavaliselt ootab Mikkeli muuseumis külalisi kunstikoguja Johannes Mikkeli poolt kogutud kunstiteosed. Novembri keskpaigani on muuseum aga täitunud kunstikoguja Nikolai Kormashovi kogutud ja restaureeritud kalli varaga: õigeusu kiriku ikoonidega.

Miks ja kuidas sai ikoonist kõige püham asi õigeuskliku inimese kodus? Mis materjalidega ja kes tohtis teha ikoone?  Kust saadi selleks värve ja mis oli nende usuline tähendus? Millele pöörab ikoonil kujutatu inimese tähelepanu? Kas ühe vana kultuuri sõnumid mahuvad üldse tänapäevase inimese ellu? Neile küsimustele leiab vastuse muuseumitunnis „Päästetud pühadus“.

Muuseumitundi saab siduda ühiskonnaõpetuse, inimeseõpetuse, ajaloo ja kunsti ainega.

Märksõnad: asjad, ikoonid, pühadus, looduslikud materjalid, inglid

Kunstikoguja salamaailm

Mis on kunst? Kuidas kunsti vaadata? Milleks kunsti koguda? Kes on kunstikoguja? Need on küsimused, millele leitakse vastus, astudes legendaarse kunstikoguja Johannes Mikkeli salamaailma. Õpilased saavad ülevaate kunsti muutumisest ajas ning kunsti kogumise traditsioonidest Eestis.