Põhikoolile ja gümnaasiumile

Muuseumitunnid viiakse läbi nii püsiekspositsioonis kui ka vahetuvatel näitustel. Tutvumine kunstiteostega avardab õpilaste silmaringi ja toetab koolis õpitut. Oma teadmisi saab proovile panna arendavaid ülesandeid lahendades.
Muuseumitund kestab kuni 90 minutit.

Muuseumitund uuel näitusel

Uus! Pirosmani eeposed
Näitusel „Pirosmani. Üksildase geeniuse maailm“ (23.03.–11.08.2019)
Pirosmani nime on ilmselt kuulnud igaüks, kuid paljud meist ei tea, kes ta oli. Kas iseõppinud kunstnik, naivist ja vaene vagabund, kelle maalingud kaunistasid kõrtsiseinu Tbilisi lihtrahva linnaosades, silmapaistev 20. sajandi alguse avangardi meister või hoopis gruusia rahvuskangelane? Kunstnikku tundma õppides paigutame tema loomingu tema kaasaja konteksti ning toome paralleele Mihhail Larionovi, Vincent van Goghi, Pablo Picasso ja teiste meistrite teostega. Püüame leida Pirosmani loomingus tahud, mis ühest küljest ühendavad teda nii rahvakunsti, keskaegse Gruusia kui ka Vana-Idamaade kultuuriga, teisest küljest aga muudavad ta loomingu ajakohaseks ka tänapäeval. Tunni lõpetab ümarlaud, kus arutletakse teemal „Kes on geenius ja mida tähendab sellise tiitliga pärjamine?“.
Märksõnad: naivism, avangard, maastik, žanrimaal, natüürmort, Gruusia kunst

Muuseumitund püsinäitusel

Kunstikoguja salamaailm
Mis on kunst? Kuidas kunsti vaadata? Milleks kunsti koguda? Kes on kunstikoguja? Need on küsimused, millele leitakse vastus, astudes legendaarse kunstikoguja Johannes Mikkeli salamaailma. Õpilased saavad ülevaate kunsti muutumisest ajas ning kunsti kogumise traditsioonidest Eestis.