Põhikoolile ja gümnaasiumile

Muuseumitunnid viiakse läbi nii püsiekspositsioonis kui ka vahetuvatel näitustel. Tutvumine kunstiteostega avardab õpilaste silmaringi ja toetab koolis õpitut. Oma teadmisi saab proovile panna arendavaid ülesandeid lahendades.
Muuseumitund kestab kuni 90 minutit.

Muuseumitund uuel näitusel

Uus!Rahajutt
Näitusel  „Rahakunst“ (01.12.2018–10.03.2019)
Muuseumitunnis selgub, millest kõnelevad meile igapäevaselt käest-kätte liikuvad paberrahad ja mündid? Õpilased tutvuvad Eesti riigis käibel olnud rahatähtedega ning õpivad selle käigus lugema ka rahal kujutatud sümbolite ja motiivide tähendusi. Räägitakse, milliseid rahvuslikke tunnusjooni, loodusvaateid, hooneid või isikuid on aja jooksul Eestis tähtsaks peetud ja kuidas neid rahatähtedel visuaalselt väljendatakse. Tunnis arutletakse ka raha olemuse ja muutliku tähenduse teemadel. Räägitakse sellest, mida peame tänapäeval väärtuslikuks nii üksikisiku kui riigi kontekstis. Muuseumitunnis tuleb juttu ka raha ja kunsti suhetest. Koos tutvutakse rahatähtedele jõudnud kunstiteostega ja saadakse teada nende olulisest rollist rahva identiteedi kandjatena. Tunniga kaasneb ka mänguline tööleht, mis on abiks uute teadmiste kinnistamisel.
Märksõnad: Eesti ajalugu, kunsti ja raha väärtus, rahvuslikud sümbolid ja motiivid

Muuseumitund püsinäitusel

Kunstikoguja salamaailm
Mis on kunst? Kuidas kunsti vaadata? Milleks kunsti koguda? Kes on kunstikoguja? Need on küsimused, millele leitakse vastus, astudes legendaarse kunstikoguja Johannes Mikkeli salamaailma. Õpilased saavad ülevaate kunsti muutumisest ajas ning kunsti kogumise traditsioonidest Eestis.