Näitused 2018

Päästetud pühadus. Ikoonid Nikolai Kormašovi kogust
11.04.–18.11.2018
Kunstnik Nikolai Kormašovi (1929–2012) ikoonide kogu on mitmes mõttes erandlik. See sisaldab mitmeid haruldasi ikoone Põhja-Venemaalt, aga ka Petseri aladelt ja mujalt. Koos leidmise lugudega räägib näitus pühapiltide keerulisest saatusest ning rollist 20. sajandi teise poole kunstis.