fbpx

Otsing

Õppematerjal

Enne muuseumisse tulekut soovitame tutvuda siintoodud materjalidega. Nende abil on võimalik erinevaid ajaloosündmusi põhjalikumalt kunsti- või ajalootunnis käsitleda.

Eraldi rubriigis on välja toodud haridusprojekti „Eesti kunsti DIGISILD” töölehed ja videod.

Eesti kunsti digisild

Mikkeli muuseumi virtuaaltuur

Mikkeli muuseumist ja Johannes Mikkeli kogust põhjaliku ülevaate saamiseks soovitame koos õpilastega tutvuda Mikkeli muuseumi virtuaaltuuriga.

Virtuaalnäitus

Ajalooõpetus ja -pildid I

põhikooli ja gümnaasiumi ning kutsekooli ja täiskasvanute gümnaasiumi õpilastele

10-osaline lühifilmidest ja töölehtedest koosnev komplekt õpetab kunstnike loodud Eesti ja Euroopa ajaloo tähtsamaid sündmusi kujutavaid ajaloopilte analüüsima ja mõtestama.

Õppematerjal sobib hästi täiendama ajalootundi, kus käsitletakse Baltimaade vallutamist 12.–13. sajandil, keskaegset linnakultuuri, reformatsiooni ning Napoleoni vallutusi ja vastaseid sõdu. Samuti sobib õppematerjal kunstitundi, kus räägitakse kunstnike rollist rahvuste ja riikide identiteedi loomisel.

Põhiautorid: Liis Reier, Raimo Jõerand, Tiina-Mall Kreem.

Õppematerjal on kättesaadav Eesti Ajalooõpetajate Seltsi kodulehel

Ajalooõpetus ja -pildid II

põhikooli ja gümnaasiumi ning kutsekooli ja täiskasvanute gümnaasiumi õpilastele

10-osaline lühifilmidest ja töölehtedest koosnev komplekt õpetab eesti kunstnike loodud Eesti ajaloo tähtsündmusi kujutavaid ajaloopilte analüüsima ja mõtestama.

Õppematerjal sobib hästi täiendama ajalootundi, kus käsitletakse eesti mütoloogiat, eestlaste muistset vabadusvõitlust ja Jüriöö ülestõusu, Mahtra sõda ja ärkamisaega, 1905. aasta revolutsiooni ja kommunistlikku liikumist, II maailmasõda ning sellega kaasnevaid kannatusi. Samuti sobib õppematerjal kunsti-, kirjanduse- ja ühiskonnaõpetuse tundi, kus räägitakse kunstnike rollist eestlaste identiteedi loomise loomisel.

Põhiautorid: Liis Reier, Linda Kaljundi, Tiina-Mall Kreem, Raimo Jõerand.

Õppematerjal on kättesaadav Eesti Ajalooõpetajate Seltsi kodulehel

Valgustus, vabamüürlus, Eesti

põhikooli ja gümnaasiumi ning kutsekooli ja täiskasvanute gümnaasiumi õpilastele

Lühifilmist ja töölehest koosnev õppematerjali komplekt aitab selgitada, kes olid ja on vabamüürlased, missugune on nende mõttemaailm ja sümboolika ning millist rolli on nad etendanud Eesti ajaloos. Salapärase vabamüürlaste teema kaudu heidab õppematerjal valgust baltisaksa vaimsele ja materiaalsele kultuuripärandile Eestis. Töölehe abil seotakse ajalugu kaasaegse ühiskonna probleemidega.

Õppematerjal sobib täiendama ajaloo, kunsti-, kirjanduse- ja ühiskonnaõpetuse tundi, kus räägitakse ideaalidest ja soovist oma töö ja loomingu kaudu maailma paremaks muuta.

Põhiautorid: Inna Põltsam-Jürjo, Olev Liivik, Liis Reier, Tiina-Mall Kreem, Raimo Jõerand.

Õppematerjal on kättesaadav Eesti Ajalooõpetajate Seltsi kodulehel