fbpx

Otsing

Avaldatud 31.01.2024 | 16.50

Eesti Kunstimuuseumi Toimetiste uus number keskendub Balti kunstiajaloo perspektiividele

""
Eesti Kunstimuuseumi Toimetiste number „Sarnasus erinevuses. Balti regionaalse kunstiajaloo perspektiivid“

Ilmunud on Eesti Kunstimuuseumi Toimetiste uus number 13 [18] 2023 „Sarnasus erinevuses. Balti regionaalse kunstiajaloo perspektiivid“.

Eesti Kunstimuuseumi Toimetiste erinumber „Sarnasus erinevuses. Balti regionaalse kunstiajaloo perspektiivid“ on Eesti Kunstimuuseumi viieaastase (2021–2025) uurimissuuna „Nõukogude aja kunsti regionaalne eripära Baltimaades ja seda kujundanud suhtlusvõrgustikud“ üks väljunditest. Kõnealune uurimissuund on peamiselt seotud Kumu kunstimuuseumi uurimis- ja näituseprogrammi ühe keskse eesmärgiga – (ümber)mõtestada ja näidata nii Eesti kui ka laiemalt Ida-Euroopa sotsialismiaja kunsti – ning keskendub erinevate kultuuride ja geopoliitiliste mõjusfääride ristumiskohas asuvale Baltikumile. Uurimissuund on tinglikult jagunenud kolmeks suuremaks alateemaks: uued meediumid ja materjalid kunstnikupositsioonide kujundajatena, Baltimaade ja Ida-Euroopa naiskunstnikud ning aja- ja regiooniülesed seosed.

Toimetiste erinumber on seotud kahe uurimisprojektiga: Kumu 2022. aasta näitusega „Mõtlevad pildid“ ning Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Kunstimuuseumi koostöös sama aasta kevadel toimunud rahvusvahelise seminariga „Sarnasus erinevuses. Balti regionaalse kunstiajaloo perspektiivid“, mis tõi kokku kunsti-, arhitektuuri- ja disainiuurijad kolmest Balti riigist. Selle teaduskoostöö viljaks on ka ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi 2023. aasta lõpus välja antud Balti erinumber, mille toimetasid Ingrid Ruudi ja seminari kaaskorraldaja Anu Allas. Need Eesti Kunstimuuseumi Toimetiste ja Kunstiteaduslike Uurimuste erinumbrid moodustavad temaatilise paari.

Toimetiste teemanumbrisse valitud artiklid käsitlevad küll vaid väikest osa Baltikumi hilisnõukogude perioodi kunstis ilmnenud protsessidest, kuid avardavad teadmisi Baltikumi kunstist ning toovad loodetavasti esile ka võimalikke uusi perspektiive, mis aitavad kirjutada Nõukogude perioodi kunsti dialoogilist, kriitilist, uusi teoreetilisi lähenemisi rakendavat ja rahvusülest ajalugu.

Erinumbri koostaja on Eda Tuulberg (Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum, seminari „Sarnasus erinevuses“ üks korraldajatest).

Artiklite autorid on Ieva Astahovska, Erika Grigoravičienė, Liisa Kaljula, Laine Kristberga, Adomas Narkevičius ja Kädi Talvoja.

Peatoimetaja: Greta Koppel

Numbri täpsema tutvustuse leiate siit.

Toimetised on müügil Eesti Kunstimuuseumi muuseumipoodides ja e-poes.