fbpx

Otsing

Hiina muinasjutt Püsinäitusel

Mikkeli muuseum
Hind osalejale
6 €
Hind 6 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €. Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Seinataldrik draakoniga. Jaapan. Edo perioodi (1615-1868) stiilis. 18. sajand
Taldrik draakoniga. Jaapan. Edo periood (1615–1868). Glasuurialune koobaltmaal
I kooliaste
Lasteaed
Muuseumitund

Hiina muinasjutt

Muuseumitunni eesmärk on tutvustada Mikkeli muuseumi hiina kunsti püsiväljapanekut ja avastada hiina kultuuri pikaajalisi traditsioone.

Lugu viib meid kaugele Idamaale – siidi, portselani ja kompassi sünnipaika. Astudes mööda kujuteldavat Suurt Hiina müüri, leiame end Siiditee eksootiliste kaupade ja legendide keskelt. Kohtame viit hiina kultuuris püha looma: draakonit, fööniksit, Fo koeri, ükssarvikut ja kilpkonna. Mõni neist tuleb meiega kaugelt reisilt muuseumisse kaasa ja leiab koha kunstiteostel – vaaside ornamentidel või skulptuurides. Mängime mänge ja loeme muinasjuttu. Muuseumitunni lõpus saab iga laps meisterdada paberist kauni fööniksi.

Tund sobib ka Hiina uue aasta tähistamiseks.

Märksõnad: põhivärvid, maakaart, Hiina loodus, Hiina rahvapärimus, Hiina leiutised.

Muuseumitund lõimib kunstiõpetust ja loodusõpetust.

Tunni läbimisel õpilane:

 • loetleb põhivärve;
 • osutab Hiina asukohale maailmakaardil;
 • nimetab hiina kultuuri viit müütilist looma;
 • nimetab Hiina leiutisi.

Muuseumitund arendab põhikooli riikliku õppekavaga ette nähtud üldpädevusi, toetades suutlikkust:

 • tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste inimeste, ühiskonna ja loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga;
 • väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; austada erinevate keskkondade reegleid ning religioonide ja rahvuste omapära;
 • väärtustada kunsti ja loomingut ning kujundada ilumeelt;
 • kasutada erinevaid õpistrateegiaid ja õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades ning seostada omandatud teadmisi varem õpituga;
 • väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid, ning esitada ja põhjendada oma seisukohti.

Enne muuseumitundi

 • Arutage rühmas või klassis, mida Hiina kohta teate. Kus see asub, mida seal süüakse, mis keelt seal räägitakse?
 • Kuulake internetist Hiina traditsioonilist muusikat.
 • Märgake meie linnakeskkonnas Hiinaga seotud sümboleid (kirjad poodidel, söögikohtadel, reklaamid jne).

Pärast muuseumitundi

 • Arutage, mis jäi muuseumitunnist kõige paremini meelde. Milline oli sinu lemmik kunstiteos? Millist uut teadmist sooviksid jagada sõpradega?
 • Tehke üheskoos kunstitöö, millel on kujutatud mõnd Hiinast pärit olulist eset ja Hiina müütilisi loomi.
 • Uurige, millisel Hiina looma-aastal olete sündinud ja iseloomustage neid loomi.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.